Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

a Groove Trails Kft., mint adatkezelő adatkezelési tevékenységéről a groovetrails.hu, valamint a groovetrails.com weboldallal kapcsolatban

A groovetrails.hu, valamint a groovetrails.com domainnév a Groove Trails Kft. (a továbbiakban: Társaság, ill. Adatkezelő) kizárólagos tulajdonában van. Az „Groove Trails” a Társaság tulajdonában lévő márkanév, amely alatt kínált szolgáltatások jogszerű nyújtását a Társaság végzi.

A Társaság a felhasználóival/ beszállítóival/ szerződéses partnereivel/ ügyfeleivel/ honlapjára látogatóival kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenysége során a jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

1 Az adatvédelmi tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Groove Trails Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen: Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal ezen dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. A Tájékoztató jogi hátterét az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) adja, amely az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://groovetrails.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ webcímen érhető el. A Tájékoztatót az Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2 Az Adatkezelő adatai

2.1 Az Adatkezelő cégadatai

Név: Groove Trails Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11., 5. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-354344
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27330386-1-41
Központi telefonszám: 06-20-970-4151
Központi e-mail: hello@groovetrails.com

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő a fenti elérhetőségeken kereshető meg:

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) egy évig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Orgován Norbert
Telefonszám: 06-20-970-4151
Email cím: norbert@groovetrails.com

3 Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

A Társaság adatkezelési tevékenysége során kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek jogszerű kezeléséhez (i) az érintett előzetes hozzájárulásával, vagy (ii) jogszabályi felhatalmazással rendelkezik.

3.1 A honlap felhasználóival kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatást felhasználók a szolgáltatás igénybevétele során egyidejűleg adatokat is szolgáltathatnak. Az Adatkezelőnek, mint szolgáltatást nyújtó piaci szereplőnek a honlap felhasználóival kapcsolatos adatkezelési tevékenysége az Adatkezelő gazdasági üzleti tevékenységének bővítése érdekében a honlapra látogatók internetes viselkedésének nyomon követése, ill. a mindenkori kiber-támadásokkal szembeni védekezés céljából, a célokhoz kötötten történik. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

A honlap felhasználója a honlap látogatásakor megadott önkéntes és kifejezett hozzájárulásával hozzájárul az általa megadott adatoknak – a jelen Szabályzat feltételei szerinti – kezeléséhez. Amennyiben a felhasználó nem kívánja megadni személyes adatait, tudomásul veszi, hogy ennek folytán nem tud hozzáférni az Adatkezelő egyes szolgáltatásaihoz, vagy azok egyes elemeihez.

Az Adatkezelő nem tudja ellenőrizni a felhasználó által a honlapon megadott személyes adatok valódiságát és pontosságát, ezekért kizárólag az adatokat megadó felhasználó felelős.

3.2 Cookie-k/sütik használata

Az Adatkezelő honlapja ún. sütiket is használ. A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, amelyeket a megtekintett honlapok (szerverek és
böngészők) helyeznek el a felhasználó számítógépén. A sütik a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából használatosak. Vannak állandó sütik, amelyeket a számítógép egy meghatározott időpontig tárol, feltéve, hogy a felhasználó azt korábban nem törli és ideiglenes sütik, amelyeket a számítógép nem tárol és a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A sütik által rögzített adatállományt csaknem lehetetlen összekapcsolni a felhasználó személyével, ennek ellenére az Adatkezelő fontosnak tartja a tájékoztatást arról, hogy a honlapra látogatókról, a honlap funkcionalitásának biztosítására és a látogatottsági adatok mérésére a sütik is bizonyos adatokat szolgáltatnak.

A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

Az ún. munkamenet sütik (session cookies) az oldal működését segítik azáltal, hogy az oldal betöltése után rögzíti a honlapon regisztrált felhasználók nevét, hogy megkönnyítse az újbóli bejelentkezést és az oldal könnyebb kezelhetőségét. Az ilyen süti nem küld tovább semmiféle adatot rendszeren kívülre.

A Google Analytics, a Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által kifejlesztett és világszerte elterjedt, ún. harmadik felek által használt süti, amely a felhasználóknak a honlapon való tevékenységét regisztrálja, anonim módon, tehát a konkrét felhasználó azonosítása és azonosíthatósága nélkül. A Google Analytics segítségével az Adatkezelő olyan látogatási információkat, kimutatásokat kaphat, amelyek segíthetnek az Adatkezelő honlapjának ill. szolgáltatásainak továbbfejlesztésében. Ilyen adatok lehetnek a honlapra látogatók száma; információk arról, hogy honnan, milyen más honlapról, milyen módon érkezett a látogató; a honlap mely oldalait, milyen sorrendben nézte meg, stb.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.

A felhasználó a sütiket saját számítógépén tudja blokkolni/letiltani, de ez esetben számolnia kell azzal, hogy a meglátogatott honlap számos funkciója, vagy akár az egész honlap nem lesz elérhető vagy kényelmesen használható a sütik használatának újbóli engedélyezéséig.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása.
Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását a következő linken: https://groovetrails.hu/sutinyilatkozat/

3.3 Szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelőnek, mint piaci szereplőnek, szolgáltatás nyújtónak a szerződéses partnereivel (céges partnerek, beszállítók) kapcsolatos
adatkezelési tevékenysége a szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adataira vonatkozik és az Adatkezelő által szervezett reklámkampányok, rendezvényszervezés, a rendezvények dokumentálása/felvételek készítése, esetleg vevői igények teljesítése érdekében történik.

A szerződéses partnerekkel/beszállítókkal kapcsolatos adatkezelés általában a partnerekkel való üzleti kapcsolattartás érdekében az elérhetőségéhez szükséges adatokra, a kapcsolattartók nevére, telefonszámára, e-mail-címére korlátozódik.

A szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés jogi alapja: (i) Adatkezelő, mint szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés; (ii) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés; (iii) az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés.

3.4 Üzenet/e-mail küldésével kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az érintett az Adatkezelő honlapján pl. a Kapcsolat-opció alkalmazásával vagy az Adatkezelő számára egyéb úton levelet küld, ez egyben az érintett önkéntes hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy az üzenetében/levelében megadott személyes adatait az Adatkezelő a megkeresés tárgya tekintetében kezelje és a megadott elérhetőségein keresse. Az adatigénylő szolgáltatást igénybe vevő felhasználók az e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából további e-mail üzeneteket küldjön.

3.5 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Feliratkozás hírlevélre: A groovetrails.hu, valamint a groovetrails.com weboldal ingyenes hírlevelet (jelenleg havi gyakorisággal) üzemeltet, amit e-mail formájában juttat el az érdeklődő Felhasználóknak.

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes. A feliratkozáshoz azonban személyes adatok megadása szükséges.

Feliratkozó: mindazon Felhasználó, aki a weboldalon a hírlevélre feliratkozik. A feliratkozás nincs kapcsolatban a regisztrációval, tehát feliratkozhat a hírlevélre weboldalra nem regisztrált felhasználó is.

Feliratkozó a https://groovetrails.hu/feliratkozas-hirlevelre/, valamint a https://groovetrails.com/feliratkozas-hirlevelre/ oldalon történt feliratkozásával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a feliratkozás során az Feliratkozó által megadott személyes adatokat hírlevél küldése céljából kezelje és az adatbázisában tárolja. A regisztráció során kötelező az „Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, feltételeit elfogadom” checkbox bejelölése, amivel egyidejűleg Feliratkozó kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatót megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta.

Adatkezelés célja: a Feliratkozó adatainak rögzítése,kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából.

Kezelt személyes adatok köre: név és e-mail cím. Technikai adatok: feliratkozás időpontja. A Groove Trails Kft. hírleveleinek megküldése a „The Newsletter Plugin” WordPress plugin nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a feliratkozó hozzájárul a személyes adatai ezen külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. Ezekben az esetekben a „The Newsletter Plugin” adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A személyes és technikai adatokat a thenewsletterplugin.com szolgáltatás (tulajdonosa és üzemeltetője: Web Agile S.a.s. di Fietta Roberto; MUSSOLENTEVICENZA36065, Italy) kezeli, az előírt GDPR és elvárható információbiztonsági előírásoknak megfelelően. A „The Newsletter Plugin” adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://www.iubenda.com/privacy-policy/7794079

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A.  § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Feliratkozó bármikor ingyenesen megszüntetheti feliratkozott státuszát. Ha a Feliratkozó leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Feliratkozás megszüntetését a Feliratkozó a hírlevél alján található „Leiratkozás ” linkre kattintással kezdeményezheti.

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek
esetén, köteles lehet az adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

5 Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat az informatikai rendszerein tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő központi telephelye: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11., 5. em. 6. Itt található számítógépeken ideiglenesen rögzítésre kerülhetnek személyes adatok.

Hosting Szolgáltató: Rackforest Kft.1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008. Domain szolgáltatás, Webszerver és alkalmazás üzemeltetés tárhellyel, email tárhely.

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat szervezeti, működési, fizikai biztonsági, információ-biztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztethet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

Jelenleg az Adatkezelőn kívül személyes adatokhoz csupán a webhosting adatfeldolgozó üzemeltetői férnek hozzá:

Adatfeldolgozó:

Webhosting és kapcsolódó tevékenységek: A weboldalt kiszolgáló szerverek az Adatkezelő által megbízott Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008., adószám: 14671858-2-41) adatfeldolgozó szerverközpontjában kerültek elhelyezésre. A webhosting szolgáltató a tárhely mellett domain, email , és alkalmazásüzemeltetés szolgáltatásokat is nyújt az Adatkezelőnek.

7 Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a
benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3 pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

 • Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezésicím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Tel: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

8   Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

(Jelen tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara /BKIK/ honlapján megosztott Adatkezelési tájékoztató minta felhasználásával készült. https://www.bkik.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato)

Hatályba lépés: 2020. január 1.

Legutolsó módosítás dátuma: 2021. március 5