Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

1. Fogalmak

1.1 Webáruház 
Jelen szerződési feltételek a groovetrails.hu, valamint a groovetrails.com internetes felületen (továbbiakban Webáruház) történő elektronikus vásárlásra vonatkoznak. 

1.2 Vásárló 
A vásárló vagy vevő, az a természetes vagy jogi személy (továbbiakban Vásárló, Vevő vagy Nevező), aki/amely a Webáruházban elektronikus vásárlást hajt végre. 

1.3 Eladó 
Az eladó a jelen Webáruház üzemeltetője, a céget bejegyző hatóság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cégadatok:

Név: Groove Trails Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11., 5. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-354344
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27330386-1-41
Központi telefonszám: 06-20-970-4151
Központi e-mail: hello@groovetrails.com
GIRO számlaszám: 10400164-50526968-66891007 
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

továbbiakban Eladó vagy Szolgáltató.

2 A szerződés tárgya 
Vevő megvásárolja, Eladó eladja a Webáruházban a Vevő által kiválasztott terméke(ke)t. Az adásvétel a termék(ek)nek a Vevő általi megrendelése és kifizetése valamint az Eladó által írásban történő visszaigazolása után jön létre. Eladó a visszaigazolást a megrendelést követő 2 munkanapon belül elektronikus levélben (e­mail) megküldi a Vevőnek a pontos árak, és szállítási feltételekkel. 

3 Árak 
Az oldalon szerepelő árak bruttó árak és tartalmazzák az ÁFA­t. A Weboldalon szerepelő árak időről időre módosulhatnak, ezért minden esetben a visszaigazoláson szerepelő árak és feltételek a mérvadók. Eladó minden esetben tájékoztatást ad az aktuális egységárról. 

4 Fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5 Jótállás 
Eladó az általa forgalmazott termékekre a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint 1 év jótállást vállal. A Vevő szavatossági igényeinek érvényesítéséhez a megrendeléssel kapcsolatban kibocsátott számla igazolja. A jótállási idő kezdete a megrendelt termékek átvételének napjától kezdődik. 

6 Szállítási feltételek 
A megrendelt termékek (útvonaligazoláshoz szükséges kód) átvétele elektronikus levél formájában valósul meg, annak szállítási költsége nincsen. A sikeres teljesítőknek járó érem az adott túraútvonalhoz tartozó átvevőponton, annak nyitvatartási idejében, a teljesítési igazolás bemutatásával lehetséges. Amennyiben a nyitvatartási időn kívüli sikeres teljesítés történik, úgy a teljesítői érmet utánvéttel tudjuk postázni a Vásárló által megadott címre. Ennek szállítási költségét minden esetben a Vásárló fizeti. 

7 Elállási jog 
Természetes személyeknek minden esetben joguk van elállni a szerződéstől annak teljesítésétől számított 14 napon belül. Vevőnek ilyen esetben kötelessége az eredeti számlával igazolnia a vásárlás tényét, Eladónak pedig a termék visszaváltása és a termék teljes vételárának visszafizetése az eredeti számla átvételétől számított 8 napon belül visszafizetni, amennyiben a termék (útvonaligazoláshoz szükséges kód) még nem került élesítésre. Az Eladó nem veszi vissza a már élesített kódokat. 

8 Megrendelés törlése 
Vevő a megrendelés leadásával egyidőben fizet. A kifizetett termékek megrendelésének törlésére nincs mód, a vásárlás utáni Elállási feltételeket pedig a 7. alfejezet írja le. 

9 Adatok pontossága 
A webáruház termékeinek adatait Eladó minden igyekezetével a lehető legpontosabban tünteti fel. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, amelyekért szíves elnézést kérünk. Egyben kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon szerepelő adatok tájékoztató jellegűek, és azok módosításának jogát Eladó fenntartja. 

10 Felelősségvállalás
A túrákon mindenki saját felelősségére indul. 18 éven aluliak csak nagykorú kíséretével teljesíthetik a túrákat.
A fentieken túlmenően minden Nevező (Vásárló) elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (Eladó) nem felel a túrákon bekövetkezett balesetért, a résztvevő személyek egészségkárosodásáért, bármilyen sérülésért, a túrával összefüggésben bekövetkezett káreseményért, továbbá ezek miatt kártérítésre a Szolgáltató (Eladó) nem kötelezhető.

11 Adatvédelem 
Az adatvédelemről lásd az Adatvédelmi tájékoztatónkat.

12 Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36-20-970-4151
E-mail: hello@groovetrails.com

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

13 Egyéb feltételek 
A jelen szerződésben nem foglalt feltételek tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkezik.


Hatályba lépés: 2020. január 1.

Legutolsó módosítás dátuma: 2020. április 6.