Barion Pixel

A Groove Trails 5. természetvédelmi fejajánlása – hozzájárulás a szigetszentmiklósi olajszennyezésben károsult védett úszóláp megmentéséhez

Mindenben, amit és ahogy a Groove Trails-nél csinálunk, kiemelt szerepet kap a természetvédelem és fenntarthatóság. Ahogy nő a Groove Trails kozösség, úgy gyarapodik a segítségünkkel-segítségetekkel támogatott természetvédelmi projektek száma.

December 16-án történt, hogy a Groove Trails rendkívüli felajánlást tett a december 12-én olajszennyezésben súlyosan károsult szigetszentmiklósi védett úszóláp kárenyhítésére, megmentésére. Összefogást sürgető felhívásunknak 2 eleme volt, egy Groove Trails-es és egy magánjellegű:
 
  1. a Groove Trails a decemberi teljes értékű túranevezésekből befolyt nettó összeg 25%-át,
  2. a Groove Trails tulajdonosai mint magánszemélyek pedig minden egyes decemberi teljes értékű túranevezés után további 1500 HUF-t
ajánlottak a kárenyhítési és helyreállító munkák segítésére. Később ezt annyiban módosítottuk, hogy a felajánlást visszamenőlegessé tettük december első felére, tehát minden decemberi nevezést számításba vettünk, nem csak a hirdetmény utániakat.
 

A teljes hónapban 53 teljes értékű (érmes) nevezés érkezett be, így a fenti 1-es pont alapján körülbelül 26 000 HUF-tal, a fenti 2-es pont alapján pedig 79 500 HUF-tal tudtuk volna támogatni a szigetszentmiklósi munkálatokat, amely összegekett végül felbővítettük 30 000 HUF-ra és 100 000 HUF-ra – különös tekintettel arra a sajnálatos és döbbenetes hírre, hogy év végén valaki megint olajjal szennyezte a szigetszentmiklósi csapadékelvezető csatornát…

Ezen összegeket még január elején elutaltuk a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetségnek [RDHSz, akikhez a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) irányított bennünket, mivel ők költségvetési szervként felajánlást nem fogadhattak el]. Az 1) és 2) pontok alapján a segítségetekkel nyújtott 30 000 HUF plusz 100 000 HUF támogatás az https://www.rdhsz.hu/ tanúsága szerint a február közepéig 41 adományozótól beérkezett összes felajánlások közel 25%-a!

Ezen felajánlást nélkületek nem tudtuk volna megtenni. Köszönjük a megtisztelő bizalmat és minden hozzájárulást – ti vagytok a legjobbak! 👊🤘
 
 
——————————————————————————
 
Végezetül hadd osszuk meg veletek az RDHSz adománygyűjtési felhívását, illetve az úszóláp megmentésében játszott szerepüket, az azzal kapcsolatos terveiket:
 
…A szigetszentmiklósi úszólápos élőhelyen történt szándékos olajszennyezés, valamint annak ártalmatlanítása során a felszíni vízben, a folyómederben, a vízpartban, valamint az egyedülálló – Európában második legnagyobb – folyóvízi úszólápban, és az azt alkotó élőlénytársulásban több száz millió forintos eszmei kár keletkezett – a vízügyi ágazat tetemes védekezési, kárelhárítási költségén felül. Az úszólápos vegetáció teljes regenerálódása évszázadokat vehet igénybe. A károsodott élőhelyen emberi tevékenységgel kívánjuk a természeti folyamatokat elősegíteni, élőhely- és partfal-rehabilitációval, adott esetben a társulásalkotó őshonos és veszélyeztetett fajok visszatelepítési programjával, továbbá a bolygatott élőhelyen hamar megjelenő, terjeszkedő, inváziós idegenhonos fajok visszaszorításával.
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség adománygyűjtési akciót indít a helyreállítás költségeinek fedezésére. Ezúton kérünk minden Duna-ágat szerető horgászt és nem horgászt, hogy aki teheti, tetszőleges összeggel járuljon hozzá ennek a páratlan szépségű vízi világnak a helyreállításához. Az adományokat a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bankszámlájára várjuk (K&H Bank Zrt. 10402300-50505355-52521009, közlemény: „RSD úszóláp helyreállítása”). Minden befizetett forintot az RDHSZ újabb egy forinttal egészít ki, így a lakossági felajánlásokból érkező összeg várható pozitív hatása megkétszereződik. Az adományok összegéről és a munka állásáról rendszeresen hírt adunk, a befizetett összeggel pedig tételesen elszámolunk. Az elvégzett munkákat szakmai és költségvetési beszámoló keretében is nyilvánossá tesszük, így a felajánlások sorsa pontosan nyomon követhetővé válik.